Tilfredse kunder
Enestående
4.7 / 5.0
Alle anmeldelser
Generelle vilkår

Personer under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne bestille. Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene uden varsel. Læs mere om vores generelle vilkår här.

Bestilling

Alle almindelige bestillinger sker via internettet. Ved placering af en ordre på en konto, der er registreret som virksomhed, skal den registrerede virksomhed i alle henseender betragtes som aftalebunden juridisk part.

Pris og betaling

Samtlige priser på vores websted er dagsaktuelle priser. Vær opmærksom på, at priser kan vises enten som eksklusive moms (25 %) eller som inklusive moms (25 %), alt afhængig af, om du har valgt indstillingen for virksomhed eller privatperson. Moms og eventuelle fragtomkostninger fremgår på ordreoversigten, inden du inden du bekræfter dit køb. Hvis momsen ændres, forbeholder vi os ret til at ændre priserne tilsvarende. Prisjusteringer kan foretages når som helst uden varsel. PrintLit sælger kun til personer og virksomhede, som kan betale med kreditkort/betalingskort eller via faktura.

Forsinkede betalinger

Det er 100 % sikkert at handle hos PrintLit. Vores betalingsløsninger leveres og håndteres af (herunder kortoplysninger) Dibs - Nordens førende uafhængige leverandør af betalingsløsninger til handel på internettet. Dibs opfylder kravene til PCI-DSS.

Forsinkede betalinger

Ved forsinket betaling ved fakturakøb gælder de vilkår, som defineres af Klarna AB i forbindelse med fakturakøb. Hvis betalingen udebliver, tilføjes et rykkergebyr på 50,00 kr samt morarente på 25,50 % i iht. Klarnas vilkår. Vilkårene for fakturakøb kan læses i sin helhed på www.klarna.se eller du kan klikke på linket "Fakturavilkår" i trin 3 i kassen i forbindelse med dit køb.

Orginalfiler

Originalfiler skal levereres iht. retningslinjerne fra PrintLit. Hvis de angivne retningslinjer ikke følges, kan PrintLit ikke holdes ansvarlige for slutresultat af det bestilte produkt. PrintLit forbeholder sig ret til at anvende trykte materialer som reference, hvis ikke andet udtrykkeligt ønskes fra kunden.

Tolerance

Ved produktfremstilling kan der forekomme afvigelser i farve og format f.eks. pga. skærmbilledkalibrering. I disse tilfælde kan reklamationsretten ikke tillempes.

Levering og fragt

Leveringsdagen er den dag, hvor du som kunde får din bestilte vare levereret. Risikoen for produktet overgår til kunden ved modtagelse af produktet. I tilfælde af, at kunden vælger ikke at indløse en bestilt forsendelse, debiteres kunden omkostningerne for tilsvarende fragt (tur/retur), postforskudsafgift samt håndteringsafgift på 199 kroner. Hvis et produkt/en forsendelse skades under transporten, anbefaler vi dig snarest at anmelde skaden til PrintLit via e-mail.

Leveringstid

Leveringstiden beregnes fra den dato, hvor en ordre oprettes. Leveringstiden er altså det tidsrum, som ligger mellem bestilling, og at du som forbruger får din vare. Vær opmærksom på, at i de tilfælde hvor din bestilte vare skal trykkes med egen original, kræves det at du som kunde ved bestillingen overdrager en fuldstændig og godkendt original. Ellers kan leveringstiden blive justeret med den tid, det tager at få godkendelse fra dig som kunde af den original, som skal trykkes.

Forsinket levering

Kunden kan ved at rette skriftlig henvendelse til PrintLit (PrintGruppen Svenska AB) ophæve aftalen uden omkostninger, hvis den lovede leveringstid overstiger den maksimale lovede leveringstid, hvis forsinkelsen skyldes PrintLit eller forhold fra vores side. PrintLit påtager sig da at tilbagebetale beløbet inden for 20 dage. Hvis der opstår en forsinkelse af leveringen, bliver kunden kontaktet af PrintLit, umiddelbart efter at vi har fået kendskab til forsinkelsen.

Forsinket betaling

Hvis kunden er mere end 30 dage forsinket med betalingen, efter at PrintLit har anmodet kunden om at betale det forfaldne beløb, kan PrintLit ved skriftlig henvendelse til kunden ophæve aftalen helt eller delvis.

Fortrydelsesret

Da vores produkter trykkes efter kundernes ønsker og er personlige, tilbyder vi ikke åbent køb.

Billeder og farvetryk

Kunden er ansvarlig for rettighederne til de billeder, som sendes ind. Vi forbeholder os ret til at afvise billeder, som af os anses som værende umoralske. Der kan være forskel på farverne på forskellige skærme og på det trykte resultat, alt afhængig af kalibreringen af din skærm. PrintLit påtager sig intet ansvar for forskel på resultatet mellem skærm og faktisk tryk.

Garanti og reklamation

Vores produkter levereres med de garantier, som producenten eller leverandøren tilbyder os. Du kan som kunde ikke påberåbe dig yderligere produktgaranti fra PrintLit. Garantien er desuden personlig, hvilket betyder at du ikke kan få et produkt repareret hos os, hvis du har købt produktet hos andre.

Du har altid ret til at pakke varerne ud og kontrollere funktion og finish.

Privatpersoner har iht. købeloven (3) års reklamationsret, uanset hvilken garantiperiode som gælder på en vare. Reklamation skal foretages inden for rimelig tid, efter at fejlen opdages. Fejl på produkter, som bemærkes, skal være opstået før eller under leveringen. Ved fejl, som opstår efter leveringen, kan PrintLit ikke holdes ansvarlige, hvis fejlen opstår som følge af kundens uagtsomhed eller uforsigtig håndtering, som ikke er forenelig med produktets udformning eller tilsigtede anvendelse. Reklamation skal sendes skriftligt til PrintLit via e-post:

support@printlit.com

En skriftlig reklamation skal indeholde kundenummer, ordrenummer samt årsagen til reklamationen, og hvis der er fundet produktskader, dokumentation på disse skader.

Ved godkendt reklamation erstattes kundens eventuelle returnerings- og fragtomkostninger.

Returnering

Hvis en vare beskadiges eller bortkommer under transporten fra PrintLit til kunden, er PrintLit ansvarlig. Hvis en vare skades eller bortkommer, hvis kunden på eget initiativ sender den tilbage, er den kunde, som er afsender, ansvarlig for varen. PrintLit anbefaler derfor, at alle forsendelser pakkes omhyggeligt i originalindpakningen eller tilsvarende emballage. Returforsendelser bør sendes som sporbare forsendelser.

Hvis du som kunde opdager, at en forsendelse er synligt transportskadet, skal dette reklameres med det samme til pakkebudet. Hvis du ved udpakning opdager, at indholdet er beskadiget, skal du snarest muligt rette henvendelse til support@printlit.com.

Du som forbruger/køber betaler eventuelle returomkostninger, hvis du som forbruger benytter en eventuel fortrydelsesret.

Printlit.dk betaler eventuelle omkostninger for returnering af reklamerede produkter.

Ansvar for fejl

Printlit.dk skal i overensstemmelse med vilkårene nedenfor og med den hurtighed, som omstændighederne kræver, på egen bekostning afhjælpe fejl i produkter, som består i, at de ikke opfylder de aftalte specifikationer, eller hvad loven angiver.

PrintLitss ansvar omfatter ikke fejl, som er uden betydning for produktets anvendelse, og som ikke indebærer ulejlighed for kunden.

PrintLit's ansvar omfatter ikke:

1. fejl, som er forårsaget af, at kunden anvender produkterne med andet udstyr eller andet tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion;
2. fejl, som er forårsaget af, at kunden foretager ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke sker i overensstemmelse med instruktionerne fra PrintLit;
3. fejl, som er forårsaget af, at kunden anvender produkterne på en anden måde end den, som fremgår af brugerdokumentationen, eller af forsømmelse fra kunden, dennes personale eller tredjepart eller af andre omstændigheder uden for PrintLit's kontrol;

Ansvarsbegrænsning (gælder kun virksomheder)

Hvis der opstår skadeserstatningsansvar eller erstatningspligt for PrintLit iht. forhåndenværende generelle vilkår, og hvis der ikke foreligger forsætlighed eller grov uagtsomhed, er ansvaret begrænset til et samlet beløb svarende til købsprisen for det eller de produkter, som erstatningsansvaret omfatter.

PrintLit's ansvar omfatter kun direkte tab. PrintLit's ansvar omfatter således ikke indirekte tab, som f.eks. tabt forretningsvirksomhed, eller skader som PrintLit ikke med rette kunne forventes at have regnet med ved aftalens indgåelse, og hvis konsekvenser denne heller ikke kunne forventes at have undgået eller overvundet.

Skulle PrintLit være forhindret i at levere eller alternativt foretage omlevering, hvis en sådan leveringspligt bliver urimeligt belastende som følge af arbejdskonflikt eller andre omstændigheder, som parterne ikke er herre over, f.eks. brand, krig, mobilisering eller uventede militære indkaldelser af tilsvarende proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, oprør og opløb, transportforhindringer, varemangel, brændstofmangel, samt forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter som følge af lignende omstændigheder, som beskrives i dette punkt, er PrintLit fritaget fra alt ansvar undtaget reklamationer og kreditering af savnede produkter.

Voldgift eller tvist

Printlit.dk følger Det Almene Reklamationsnævns anbefalinger i en eventuel tvist angående reklamationer.

Øvrige oplysninger

Vi tager forbehold for trykfejl, fejl i information, samt fejl i specifikationer, på samtlige i vores sortiment forekommende artikler og tjenester. Alle billedoplysninger på vores sider skal ses som illustrationer, og vi kan ikke garantere, at billederne gengiver varens nøjagtige udseende og beskaffenhed.

Ikrafttrædelsesdato: 2010-11-01