Tilfredse kunder
Enestående
4.7 / 5.0
Alle anmeldelser

Printlit.dk administreres og vedligeholdes af PrintGruppen, som er en fuld servicepartner for e-handel.

PrintLit forestår adgang til webstedet www.printlit.dk (nedenfor kaldet "webstedet"). Vi sælger vores produkter i overensstemmelse med de vilkår, som angives på denne side.

Læs vilkårene grundigt, før du anvender webstedet. Når du anvender webstedet, godkender du disse vilkår i deres helhed.

1. Din konto

Hvis du anvender dette websted, er du ansvarlig du for at hemmeligholde brugernavnet og adgangskoden til din konto, samt for at uvedkommende brugere ikke får adgang til din computer og din konto.

Kontroller, at alle de oplysninger, du har givet os, er korrekte og fuldstændige, og informer os snarest muligt, hvis oplysningerne ændres.

PrintLit sælger kun til personer og virksomheder, som kan betale med kreditkort/betalingskort eller via faktura. Personer under 18 år må kun købe produkter hos PrintGruppen Svenska AB, hvis en forælder eller værge godkender det.

PrintLit forbeholder sig ret til nægte adgang til webstedet, lukke en konto, fjerne eller ændre indhold eller annullere bestillinger efter eget forgodtbefindende. Hvis vi annullerer en bestilling, skal bestilleren ikke betale.

2. Fortrolighedsbestemmelser

Læs vores sortrolighedsbestemmelser hvis du vil vide mere om, hvordan vi håndterer personoplysninger. Her kan du også læse om de bestemmelser, som gælder for vores websted.

3. Adgang til webstedet

Vi gør vores bedste, for at webstedet skal være tilgængeligt uden afbrydelser, samt at overførsler sker uden fejl. På grund af internettets beskaffenhed er dette dog ikke noget, vi kan garantere.

4. Tilladelse til at få adgang til webstedet

PrintLit giver tilladelse til begrænset adgang og personlig brug af webstedet. Denne tilladelse giver dig ikke ret til at downloade (undtagen når det gælder generelle cachefunktioner) eller ændre webstedet eller dele af det uden at have indhentet skriftligt samtykke fra PrintLit. Tilladelsen omfatter heller ikke videresalg eller kommerciel brug af dette websted eller dets indehold, herunder indsamling og brug af produktudvalg, beskrivelser eller priser, indirekte brug af dette websted eller dets indehold, download eller kopiering af kontooplysninger for andre butiksindehaveres brug eller anvendelse af dataudvinding, robotter eller lignende dataindsamlingsværktøjer. Webstedet eller dele af det må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde anvendes i kommercielt øjemed, uden at vores skriftlige samtykke er indhentet på forhånd.

5. Begrænsninger

Du må ikke anvende rammer til at skjule varemærker, logotyper eller andre ejendomsoplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller -oplysninger) fra PrintGruppen Svenska AB, uden at vores skriftlige samtykke er indhentet på forhånd

Du må ikke anvende nogen logotype, noget varemærke eller noget andet ophavsretsbeskyttet billede eller varemærke, som vises på webstedet som del i et link, uden at vores skriftlige samtykke er indhentet på forhånd.

Du må ikke anvende webstedet på en måde, som kan medføre nedbrud, skade eller forværring af webstedet, eller forhindre adgang til webstedet.

Du må ikke anvende webstedet:

- til bedrageriske formål eller inden for rammerne af kriminelle aktiviteter eller anden ulovlig virksomhed.
- til at sende, anvende eller genanvende materiale, som er ulovligt, anstødeligt, ærekrænkende, frastødende eller truende.
- som kræver ophavsret, varemærke, fortrolige oplysninger eller andre rettigheder, eller som på anden måde er skadeligt for tredjepart eller er forkasteligt.
- som består af eller indeholder virus, politiske udtalelser, kommercielle ytringer, kædebreve, masse-e-mail eller spam.
- for at forårsage ubehag, ulejlighed eller unødig uro.

6. Ophavsret, juridisk sikring og databaserettigheder

Hele webstedets indhold og webstedets opbygning - f.eks. tekst, grafik, logotyper, symboler, billeder og software - tilhører PrintLit eller deres leverandører, og er beskyttet af svensk, europæisk og international lov om ophavsret og databaserettigheder.

Al software, som anvendes på webstedet, tilhører PrintGruppen Svenska AB eller vores softwareleverandører, og beskyttes af svensk, europæisk og international ophavsretslovgivning.

Du må ikke downloade og/eller genanvende dele af webstedets indhold, uden at der på forhånd er indhentet skriftligt samtykke fra PrintGruppen Svenska AB. Fremfor alt må du ikke tillempe datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og downloadværktøjer (hverken en eller flere gange) med det formål at anvende betydelige dele af webstedet. Desuden må du ikke oprette og/eller udgive din egen database, som indeholder betydelige dele af webstedet (f.eks. vores priser eller vores produktudvalg).

Der findes yderligere oplysninger i afsnittet Juridisk sikring nedenfor.

7. Juridisk sikring

www.printlit.dk er et registreret domæne, som tilhører PrintGruppen Svenska AB.

8. Aftale med kunden

Når du foretager en bestilling for at købe et produkt fra webstedet, sender vi dig en bekræftelse via e-mail. Denne e-mail bekræfter, at vi har modtaget din bestilling, og den indeholder alle oplysninger om bestillingen. Din bestilling udgør en anmodning til os, om at du vil købe et produkt. Købet godkendes af os, når vi sender produktet til dig. Når du foretager en bestilling, anmoder du om at indgå en aftale med PrintLit. PrintLit ejer produkterne, indtil du har betalt den fulde pris, og PrintLit har modtaget betalingen.

PrintLit forbeholder sig ret til at tilbageholde en bestilling for at sikkerhedskontrollere forsendelsen. PrintLit respekterer sådanne domstoles eksklusive jurisdiktion.

9. Ændringer af tjenester eller tillæg til vilkårene

Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer af webstedet, virksomhedens politik og disse vilkår. Din anvendelse af webstedet og de bestillinger, du foretager, er underlagt de bestemmelser og vilkår, som gælder, når du anvender webstedet eller når du bestiller produkter fra os, undtagen i de tilfælde, hvor loven kræver at bestemmelserne eller vilkårene ændres (i så fald gælder sådanne ændringer også for de tidligere bestillinger, du har foretaget hos os). Hvis nogle af disse bestemmelser er ugyldige eller af en anden grund ikke er gældende, skal de pågældende bestemmelser fjernes fra øvrige bestemmelser og påvirker dermed ikke gyldigheden eller tillempningen af de øvrige bestemmelser.

10. Hændelser udenfor vores kontrol

PrintLit kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler i opfyldelsen af vores forpligtelser iht. til disse bestemmelser, hvis forsinkelserne eller manglerne i opfyldelsen forårsages af en hændelse udenfor vores kontrol. Denne bestemmelse påvirker ikke dine lovpligtige rettigheder.

11. Ansvarsbegrænsning

Hvis du ikke efterlever disse vilkår, og vi ikke tager forholdsregler mod dig, har vi stadig ret til at hævde vores rettigheder, hvis du senere bryder disse vilkår.

12. Jurisdiktion og domstol

Dit anvendelse af webstedet, hvert køb du foretager fra websteder og disse vilkår er underlagt Europæiske lov og anses for at være foregået i Danmark. Du godkender, ligesom vi, at underlægge dig svenske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

Disse bestemmelser påvirker ikke dine lovpligtige rettigheder.

13. Om virksomheden

Webstedet administreres af Printlit:
• CVR: 12 66 24 59

© PrintLit.com 2019. Med eneret.